บริการ รับทำ Online Marketing Analyst
บริการวิเคราะห์การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ (Online Marketing Analysis) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ปรับเปลี่ยนและมีกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เราสามารถวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง หรือสูตรสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ   บริการวิเคราะห์ตลาด/คู่แข่ง บริการจัดทำ Strategy Plan บริการสร้างแบรนด์ (Branding)