Facebook เปิดตัวบริการใหม่ ที่จะมาเป็นผู้ช่วยให้กับผู้ใช้งาน Facebook Messenger ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ชื่อว่า “M” ซึ่งทำงานคล้ายกับ Cortana, Google Now และ Siri แต่ต่างกันตรงที่ “M” จะมีคนคอยควบคุมและดูแลจัดการในบางส่วน เพื่อให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นได้เสมือนผู้ใช้งานเป็นผู้ดูแลจัดการเอง เช่นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การส่งของขวัญให้แฟน หรือแม้แต่การจองร้านอาหารเป็นต้น “M” เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกับความสามารถของมนุษย์ ที่จะต้องคอบควบคุมและจัดการให้ได้ตามเป้าหมายของผู้ใช้งาน เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ในอนาคตจะถูกพัฒนาให้เป็นบริการในรูปแบบ “Automation superpowers” ช่วยขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยีให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผู้ใช้งานมากขึ้นด้วย แต่ “M” ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนว่าจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ เพราะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองกับผู้ใช้งานเพียงกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้น ที่มา thaimarketing.in.th
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (6 ต.ค.) ทาง Facebook ได้เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Facebook Group ซึ่งจากเดิมที่เป็นแค่เหมือนกับการจัดตั้งชมรมคนที่มีความสนใจเหมือนๆกัน Facebook Group ใหม่นี้มีความสามารถมากกว่านั้นครับ ...
Tagged under: ,