เจ้า Cinemagraph เกิดจากการรวมคำระหว่าง Cinema (ภาพยนต์หรือวิดีโอ) และ Phtograph (ภาพนิ่งหรือภาพถ่าย) แล้วกลายมาเป็นภาพถ่ายที่มีบางส่วนของภาพที่ขยับได้ หรือเป็นการผสานกันของภาพนิ่งและองค์ประกอบที่เคลื่อนไหว กลายเป็นความภาพที่ดูเป็นศิลปะในการถ่ายทอดเรื่องราวให้ภาพได้อย่างล้ำลึกและน่าสนใจ เพื่อนๆสามารถดูตัวอย่างงาน Cinemagraph เจ๋งๆ ได้ใน Hashtag #Cinemagraph ใน Instagram แล้วคล้ายกันของ Cinemagraph กับ .Gif นั้นถือว่าคล้ายกันอยู่พอสมควร แต่ Cinemagraph แสดงออกทางศิลปะมากกว่า เมื่อถูกจัดวางอย่างดีและมี Impact มากกว่าภาพถ่ายหรือคลิปวิดิโอทั่วไป สร้างการจดจำให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ความนิยมของ Cinemagraph ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจาก Facebook และ Instagram ปล่อยฟังก์ชัน Auto play ในวิดีโอ แบรนด์จึงสามารถนำ Cinemagraph ไปประยุกต์ใช้ได้โดยเป็นการนำเสนอที่แตกต่าง และสวยงามกว่าวีดีโอแถมยังเข้าใจได้ง่ายกว่าด้วย ผลการสำรวจพบว่าโอกาสที่ Cinemagraph จะกลายไปเป็น Viral มีสูง และมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคแบบ Organic reach สูงกว่าภาพนิ่งธรรมดาถึง 71% ที่มา: brandbuffet.in.th
เรารับพัฒนา Augmented Reality (AR) ตามความต้องการ เพื่อนำไปสร้างเป็นเครื่องมือทางด้านบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM ( Customer Relationship Management ) สร้างการรับรู้แบรนด์ ( Brand Awareness ) พร้อมกับสามารถ Interactive ได้ด้วย