บริการ Media Production
บริการผลิตสื่อ รูปภาพ, VDO, Presentation เต็มรูปแบบ บริการตั้งแต่ถ่ายรูป ถ่ายทำ ไปจนถึงกระบวนการ Post-Production ตัดต่อและนำเสนอให้ตรงตามแผนที่วางไว้ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ถ่ายทำและตัดต่อ VDO Presentation จัดทำพรีเซ้นทั้งรูปแบบสไลด์ Keynote และ VDO Presentation