รับทำ Facebook Marketing

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลกับตราสินค้าทั่วโลก ซึ่งบริษัทต่างๆไม่อาจมองข้าม เนื่องจาก Social Network Marketing ถือเป็นการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี เหมาะกับธุรกิจต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดย่อย

เว็บไซต์ชุมชนออนไลน์ในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ที่เป็น Niche มากขึ้น (การตลาดที่แคบและเฉพาะเจาะจง) โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ตอบสนองความต้องการของสมาชิกในชุมชนออนไลน์นั้นๆ จะทำให้ The Long Tail พัฒนาไปสู่มิติใหม่ คือชุมชนออนไลน์ที่มีสมาชิกมีความสนใจคล้ายกันจะร่วมกันสร้างคอนเทนต์เฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเท่านั้น

ในปัจจุบันชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ Facebook การทำการตลาดผ่านทาง Facebook หรือ Facebook Marketing สามารถทำได้หลายรูปแบบ

สนใจปรึกษาการตลาดผ่านทาง Facebook กรุณาติดต่อ

Intelligence Business (Thailand) Co., Ltd
Telephone : +66 (02) 115-9907
Fax            : +66 (02) 115-9908
Mobile       : +66 (8) 3268-3848
Website     : www.intbizth.com