บริการ รับทำ Online Marketing Analyst
บริการวิเคราะห์การทำการตลาดบนโลกออนไลน์ (Online Marketing Analysis) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ปรับเปลี่ยนและมีกลยุทธ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เราสามารถวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง หรือสูตรสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ   บริการวิเคราะห์ตลาด/คู่แข่ง บริการจัดทำ Strategy Plan บริการสร้างแบรนด์ (Branding)
ดูแล Social Media
ครบทุกบริการด้าน Social Media ทั้ง Facebook, Instagram, Youtube, Twitter และอื่นๆ ตั้งแต่การสร้างเพจ ดูแล ไปจนถึงเขียนโปรแกรมเชื่อมระบบ บริการดูแลเพจ บริการดูแลโฆษณา (Facebook Ads, Youtube, Twitter Ads) บริการสร้างแคมเปญ (Online Campaign) บริการเพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ (Web traffic)
บริการ Media Production
บริการผลิตสื่อ รูปภาพ, VDO, Presentation เต็มรูปแบบ บริการตั้งแต่ถ่ายรูป ถ่ายทำ ไปจนถึงกระบวนการ Post-Production ตัดต่อและนำเสนอให้ตรงตามแผนที่วางไว้ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ถ่ายทำและตัดต่อ VDO Presentation จัดทำพรีเซ้นทั้งรูปแบบสไลด์ Keynote และ VDO Presentation