Pedigree® กับ Emotional marketing

สื่อสังคมออนไลน์นับวันจะได้รับความนิยมในฐานะของช่องทางการทำการตลาดจากแบรนด์ชั้นนำมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง Facebook, Twitter, Foursquare, SCVNGR หรือแม้กระทั่ง YouTube ทำให้ทุกวันนี้เราจึงเห็นแคมเปญจ์การตลาดจากแบรนด์ต่างๆในสื่อเหล่านี้บ่อยขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นเรื่องใหม่ เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เรารับรู้โปรโมชั่นสินค้าหรือบริการผ่านทาง Facebook, Twitter หรือ Foursquare กันมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลเข้าถึงมือของผู้บริโภคโดยตรง และแน่นอนว่าหากใช้อย่างเหมาะสม (ไม่ทำตัวเป็นสแปม) ก็จะส่งผลดีต่อสินค้าและทำให้ผู้บริโภครับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าได้เร็วกว่าเดิมมาก ...
หลังจากที่ Apple เปิดตัว Ping ไปเมื่อไม่นานมานี้ ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เจาะไปที่กลุ่มผู้ฟังเพลงทั้งหลายนั้นจะทำตัวอย่างไร เมื่อ Ping นั้นสามารถเข้าถึงผู้ใช้ iTunes ที่มีจำนวนมหาศาลถึง 160 ล้านคน ในขณะที่ MySpace นั้นมีผู้ใช้ปัจจุบันอยู่ราวๆ 66 ล้านคนเท่านั้น ...