เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Facebook นั้นมีบทบาทกับชีวิตของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยจากรายงานของ CheckFacebok พบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของผู้ใช้ Facebook สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และจากจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5,300,000 คนในประเทศ มีเกือบ 2 ล้านคนที่อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาและถือเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน Facebook กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย (เช่นเดียวกับในอักหลายๆประเทศทั่วโลก) ...