การตลาดผ่านทาง Facebook หรือ Facebook Marketing คงมีหลายคนสงสัยว่า Profile กับ Fan Page มีความแตกต่างกันอย่างไร? Profile Page (Facebook Personal Page) Fan Page (Facebook Business Page) และ ขั้นตอนการสร้าง Business Page (Fan Page) ...