เรารับพัฒนา Game เกมส์ Application ต่างๆ บน Facebook ครับ และ รับทำ website Social Network ราคาและเวลา ตาม Scale งานครับ