Line@ เป็น Official Account สำหรับธุรกิจรายย่อยที่เปิดให้บริการฟรี ประกาศห้ามใช้บัญชี Line@ เพื่อรับจ้างโฆษณาด้วยวิธีการต่าง ๆ ฝ่าฝืนอาจโดนปิดบัญชีได้ในทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Line@ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้แบรนด์หรือผู้ประกอบการสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายและเป็นทางการมากขึ้น ยิ่งมีเพื่อนมากเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น ทำให้ระยะหลัง ๆ มีการสร้างบัญชี Line@ ขึ้นมา และรับจ้างโฆษณา ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎของ Line@ อย่างชัดเจน ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมานี้ ทางทีม LINE@ ได้ตรวจสอบพบว่ามีบัญชีผู้ใช้ LINE@ ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ โดยใช้ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น เช่น มีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนโพสต์ บน Timeline ซึ่งการกระทำดังกล่าวขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อ 13 โดยมีเนื้อความดังนี้ “13. การกระทำต้องห้าม 13.4. การใช้บริการ LINE@ เป็นสื่อโฆษณาให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้บริการ LINE@ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่น” ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับบริการของ LINE@ ได้ผ่านลิงค์ด้านล่างนี้: http://terms2.line.me/lineat_terms?lang=th

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สวทช. จัดงานแถลงตัวเลขมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์รับเครื่องสัญญาณโทรทัศน์ของประเทศไทย ประจำปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เผย Digital Economy ดันตลาดคอมพิวเตอร์เติบโต 12.4% แต่ภาพรวมตลาดฮาร์ดแวร์ ปี 58 ยังซบเซาต่อเนื่อง และคงต้องจับตาภาวะหนีสินภาคครัวเรือน ที่ทำตลาดอุปกรณ์ไอทีภาพรวมชะลอตัว นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรึกษาโครงการสำรวจตลาด เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาพรวมของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ปี 2558 มีแนวโน้มการเติบโต ดีขึ้นกว่าปีทีผ่านมา โดยในปี 2557 อัตราการเติบโตของตลาด hardware ติดลบหมายถึง 7.9 % หรือคิดเป็นมูลค่า 77,622 ล้านบาท แต่ในปี 2558 แม้ว่าอัตราการเติบโตยังคงติดลบอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยติดลบเพียง 2.3 % หรือคิดเป็นมูลค่า 75,866 ล้านบาท ปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ตลาดยังคงหดตัว อันเป็นผลมาจาก ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

TOP